พิธีแต่งงานไทย / Thai Wedding Ceremony Photography & Videography


พิธีแต่งงานไทย / Thai Wedding Ceremony Photography & Videography

Currently the engagement ceremony and the wedding ceremony combine to a single day.

Thai bride had to wake up at 3 a.m. to get ready because the Buddhist ceremony usually begins early in the morning, approximately 6-7a.m.

1. Thai Buddhist Blessing พิธีสงฆ์
The first process of wedding, groom and bride have to invite 9 monks to bless a couple to have prosperity of marriage life.
ขั้นตอนแรกของการแต่งงาน เจ้าบ่าวและเจ้าสาวต้องจะเชิญ พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาสวด ทำพิธีทางศาสนา และให้พรแก่คู่รักเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตแต่งงาน

2. Khan Maak Procession แห่ขันหมาก
After religious ceremony step, groom will lead Khan-Maak parade to bride’s house.
หลังจากขั้นตอนพิธีทางศาสนา เสร็จ เจ้าบ่าวจะนำขบวนขันหมาก แห่รับตัวเจ้าสาวที่บ้าน (หรือที่ที่ถูกจัดไว้ให้เป็นเสมือนบ้านของเจ้าสาว )

3. Doors Ceremony/Gate Ceremony กั้นประตู
The groom must bring the bride from her room to join him for the engagement ceremony but the groom must successfully pass through a number of obstacles that are put in the groom’s way by the bride’s family
เจ้าบ่าวจะต้องพาเจ้าสาวออกจากห้อง เพื่อเข้าร่วมพิธีหมั้น แต่ระหว่างทางนั้น เจ้าบ่าวจะต้องผ่าน ประตูแต่ละประตู ผ่าน อุปสรรคต่าง ๆ ที่กั้นโดย ฝ่ายของเจ้าสาว

4. The Engagement พิธีหมั้น
The groom and the bride exchange their engagement rings.
เมื่อผ่านด่านต่างๆ รับตัวเจ้าสาวมาได้แล้ว ก็ทำการนับสินสอดและสวมแหวนหมั้น

5. Water Pouring Ceremony รดน้ำสังข์
The water pouring is the most important part of the Thai wedding ceremony as during this part the couple officially become husband and wife. The guest will take the conch shell which filled water inside to pour over the couple’s hands and bless them.
การรดน้ำสังข์ เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของพิธีแต่งงานไทย เป็นสามีภรรยาอย่างเป็นทางการ แขกจะใช้หอยสังข์รดน้ำลงไปในมือของทั้งคู่และอวยพร

6. Preparing the Bridal Bed ส่งตัวเข้าห้อง
After the water pouring ceremony is completed. The couple will be sent to their bedroom. This is just a part of the wedding ceremony,
หลังจากพิธีรดน้ำเสร็จสิ้น ทั้งคู่จะถูกส่งไปที่ห้องนอนของพวกเขา นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพิธีแต่งงานเท่านั้น

So please take a look through our galleries and if you think we’re a good fit, reach out! We’d love to grab coffee, hear about how you met, and talk about your big day. Enjoy!PHOTOGRAPHY PORTFOLIO  & VIDEOGRAPHY PORTFOLIOLeave a reply


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Recent Portfolios